Kancelária MOSRZCenník povoleniek

Cenník povoleniek

Platný cenník povolení pre rok 2014
Členská známka - mládež 14,00 €
Povolenka kaprová-miestna 43,00 €
Povolenka kaprová - zľava 30,00 €
Povolenka kaprová-zväzová 73,00 €
Povolenka kaprová deti-deti do 15 roku 14,00 €
Povolenka kaprová deti-zväzová 20,00 €
Povolenka pstruhová 23,00 €
Povolenka kaprová - denná hosťovacia 10,00 €
Povolenka kaprová - týždenná hosťovacia 40,00 €
Povolenka kaprová detská - denná hosťovacia 2,00 €
Výkup pozemkov - noví členovia 7,00 €
Zápisné pre nových členov - dospelý 33,00 €
Zápisné pre nových členov - mládež 3,50 €
Zápisné pre nových členov - deti do 15 rokov 1,70 €
Za každú neodpracovanú hodinu brigády 3,30 €
Povolenka K. denná - nečlen SRZ 17,00 €
Povolenka K týždenná hosťovacia - nečlen SRZ 70,00 €
Manipulačný poplatok 1,00 €
Stanovy SRZ 1,00 €
Povolenka kaprová detská - týždenná hosťovacia 5,00 €