Kancelária MOSRZCenník povoleniek

Cenník povoleniek

Platný cenník povolení pre rok 2014
Členská známka - mládež 14,00 €
Povolenka kaprová-miestna 43,00 €
Povolenka kaprová - zľava 30,00 €
Povolenka kaprová-zväzová 73,00 €
Povolenka kaprová deti-deti do 15 roku 14,00 €
Povolenka kaprová deti-zväzová 20,00 €
Povolenka pstruhová 23,00 €
Povolenka kaprová - denná hosťovacia 10,00 €
Povolenka kaprová - týždenná hosťovacia 40,00 €
Povolenka kaprová detská - denná hosťovacia 2,00 €
Výkup pozemkov - noví členovia 7,00 €
Zápisné pre nových členov - dospelý 33,00 €
Zápisné pre nových členov - mládež 3,50 €
Zápisné pre nových členov - deti do 15 rokov 1,70 €
Za každú neodpracovanú hodinu brigády 3,30 €
Povolenka K. denná - nečlen SRZ 17,00 €
Povolenka K týždenná hosťovacia - nečlen SRZ 70,00 €
Manipulačný poplatok 1,00 €
Stanovy SRZ 1,00 €
Povolenka kaprová detská - týždenná hosťovacia 5,00 €

Oznamyhttp://www.srzbanovce.sk/storage/1446190339_sb_ceny-povoleniek-2016.pdf
Na tomto odkaze je aplikácia baktérie na VN Prusy:
http://www.srzbanovce.sk/storage/1448818662_sb_prusy-2-2015.pdf

!!!!!! OZNAM !!!!!
Povolenky na rok 2016 sa vydávajúl 29. a 30.12.2015 od 15:00 hod do 17:00hod.
link:
http://www.srzbanovce.sk/storage/1451296440_sb_vydavanie-povoleniek-1-2016.pdf


Ing.Krchlík Miloš, mail:
krchlikmilos@stonline.sk
 

 

Hlavná stranka MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Vitajte na stránke MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Vítame Vás na webovej stránke Slovenského rýbárskeho zväzu - Miestnej organizácie Bánovce nad Bebravou. Na tejto webovej stránke budeme informovať širokú rybársku verejnosť o aktivitách SRZ MO Bánovce nad Bebravaou ako aj o činnosti výboru MO SRZ. Pripravujeme podrobný prehľad revírov vrátane máp a fotogalérií. Priebežne budeme aktualizovať a zverejňovať aj zápisnice zo schôdzí výboru, uznesenia a plány hlavných úloh.