Rybárske akcieRybárske plesyRybársky ples 2013

Oznamyhttp://www.srzbanovce.sk/storage/1446190339_sb_ceny-povoleniek-2016.pdf
Na tomto odkaze je aplikácia baktérie na VN Prusy:
http://www.srzbanovce.sk/storage/1448818662_sb_prusy-2-2015.pdf

!!!!!! OZNAM !!!!!
Povolenky na rok 2016 sa vydávajúl 29. a 30.12.2015 od 15:00 hod do 17:00hod.
link:
http://www.srzbanovce.sk/storage/1451296440_sb_vydavanie-povoleniek-1-2016.pdf


Ing.Krchlík Miloš, mail:
krchlikmilos@stonline.sk
 

 

Hlavná stranka MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Vitajte na stránke MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Vítame Vás na webovej stránke Slovenského rýbárskeho zväzu - Miestnej organizácie Bánovce nad Bebravou. Na tejto webovej stránke budeme informovať širokú rybársku verejnosť o aktivitách SRZ MO Bánovce nad Bebravaou ako aj o činnosti výboru MO SRZ. Pripravujeme podrobný prehľad revírov vrátane máp a fotogalérií. Priebežne budeme aktualizovať a zverejňovať aj zápisnice zo schôdzí výboru, uznesenia a plány hlavných úloh.