Ďalší sponzoring z Rybian

Ďalší sponzoring z Rybian!.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným.