Mesačník RADA SRZ


Jednotlivé čísla si môžete pozrieť na nasledujúcich linkoch :

Mesačník mesiac JÚL        7/2019 : https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_07_2019_1strana
Mesačník  meciac August  8/2019 : https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_08_2019_1strana