Mesačník RADA SRZ


Jednotlivé čísla si môžete pozrieť na nasledujúcich linkoch :

 JÚL             7/2019 : https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_07_2019_1strana
August        8/2019 : https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_08_2019_1strana
September 9/2019 : https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_09_2019
Okóber      10/2019 : https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_10_2019