Zvyšky z rýb do vody nepatria!

Jednoducho nepochopiteľné!
Dňa 19.8.2019 Radiša úsek Bánovce pri domove dôchodcov.