Odhodené zvyšky na VN Prusy

Dňa 21.9.2019 odhodené zvyšky po vyčistení kapra. Upozorňujeme, že aj toto je porušenie zákona a vyhlášky MŽP SR. Rybár,ak sa dá vobec tak nazvať táto osoba sa dopúšťa protiprávneho konania na VN  Prusy.