VN Prusy 90cm 12kg 6.10.2020

Ďakujem Jurajovi za príkladný prístup ku krásnym úlovkom sezóny 2020.


HL.Hospodár Ľ.Lauš