Inštrukcie k vybaveniu povolenia v rybárskom dome cez okno!

Prosíme dôkladne prečítať, kto nebude postupovať podľa pokynov nebude mu povolenie vydané!

Každý záujemca o povolenie predloží v nezalepenej obálke
formátu A5 
 
 nasledovné veci:


1. Členský preukaz a zoznam požadovaných povolení t.j. kaprové, pstruhové resp. miestne a zväzové. Na zoznam je potrebné uviesť aj telefón.
2.Hotovosť:  podľa cenníka( cenník tu) pre členov MO SRZ na rok 2021  príslušnú vypočítanú sumu za požadované povolenky, ktorá bude obsahovať aj manipulačný poplatok a členské podľa veku, ako aj čiastku za neodpracované brigádnicke hodiny.
Všetky doklady, ako aj hotovosť budeme vyberať cez okno na rybárskom dome!!!


Každý záujemca o povolenku musí mať v termíne odovzdaný správne vyplnený záznam o úlovkoch, v opačnom prípade mu nebude povolenie vydané!!!