Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Brigádnicka činnosť v roku 2022

Usmernenie k individuálnej brigádnickej činnosti na rok 2022.
1.VN Prusy – rozdelenie sektorov k individuálnej brigádnickej


1.Popis výkonu prác VN Prusy :
Sektor č. 1-5 - pokosenie brehu lovných miest
 - odstránenie náletových drevín do 5cm, zber  príp. odpadkov
- upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
Sektor č. 6-7 - upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
 - odstránenie konárov ,porastu zasahujúceho do cesty náletových drevín
Sektor č. 8-9   - pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Sektor č.10-11- pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Prusy Ľ. Bulíkovi s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2022 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok, pokynov k druhu pracovnej činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce, poskytnutie príp. náradia k činnosti preberá a eviduje
Hospodár VN Prusy
p. Ľ. Bulík.
č.t.0918196414

 
2. Brigádnicka činnosť VN Brezolupy
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Brezolupy p. Čanigovi s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19.Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2022 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok, pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce preberá a eviduje
Hospodár VN Brezolupy
p. Čaniga 0908 716 523


3. Brigádnicka činnosť VN Haláčovce
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Halačovce p. Petrejemu s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19.Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2022  v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok, pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce  preberá a eviduje
Hospodár VN Haláčovce
p. Petreje. 0948 650 8204. Brigádnicka činnosť chovné pstruhové vody MO
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi p. Ing. Trančíkovi č.t. 0948698242 s určením sektora a typu činnosti v chovných pstruhových vodách MO s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2022   v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok, pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora. Zrealizované práce  preberá a eviduje
Hospodár Tečúcich vôd Ing. Trančík . 0948 698 242

Upozornenie:
Individuálna brigádnická činnosť členov MO SRZ  na VN Brezolupy, VN Haláčovce, VN Nedašovce, Chovné pstruhove potoky je ročne limitovaná počtom členov, rozsahom potrieb hospodárov, veľkosti VN a druhu prác, preto si MO SRZ Bánovce nad Bebravou vyhradzuje právo ročne individuálnu brigádnickú činnosť koordinovať a usmerňovať podľa potrieb a dôležitosti tejto činnosti s prihliadaním na vodný stav a poveternostné podmienky s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19 v danom čase roka 2022.
Brigádnické hodiny si v pstruhových vodách môže odpracovať aj držiteľ kaprovej povolenky.
Zmysle platných Stanov  SRZ z novembra 2018  § 6 ods. 2 písmeno e.) sa zo dňa 13.9.2020 na členskej schôdzi MOSRZ v Bánovciach n B. stanovil a schválil rozsah a sadzba brigádnickej hodiny:
Cena neodpracovanej brigádnickej hodiny od roku 2021 činí 5.-€
Držiteľov Kaprovej a Zväzovej povolenky v počte 10 hodín/rok
Držiteľov Pstruhovej a  v počte 5 hodín/ rok
Brigádnickú  povinnosť nemajú fyzické osoby od 3-17 rokov, ženy, člen ktorý dovŕši do 31.12.2022 63 rokov a viac,  zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S alebo držiteľ rozhodnutia o priznanom invalidnom dôchodku za rok 2022.
 Výbor a Hl.Hospodár