Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Brigádnicka činnosť v roku 2023

Usmernenie k individuálnej brigádnickej činnosti na rok 2023.
1.Brigádnická činnosť VN prusy

Popis výkonu prác VN Prusy :
Sektor č. 1-5 - pokosenie brehu lovných miest
 - odstránenie náletových drevín do 5cm, zber  príp. odpadkov
- upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
Sektor č. 6-7 - upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám), kladenie hniezd pre Zubáča
 - odstránenie konárov ,porastu zasahujúceho do cesty náletových drevín....
Sektor č. 8-9   - pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Sektor č.10-11- pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Prusy L. Bulíkovi s určením sektora  Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2023 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu pracovnej činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce, poskytnutie príp. náradia k činnosti preberá a eviduje  Hospodár VN Prusy p. Ľ. Bulík. č.t.0918196414

2. Brigádnicka činnosť VN Brezolupy
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Brezolupy p. Klemanovi, určením sektora  Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2023 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce preberá a eviduje Hospodár
VN Brezolupy p. Kleman Vladimír  0904 410 490


3. Brigádnicka činnosť VN Haláčovce
Práce a  účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Haláčovce p. Fodorovi s určením sektora  Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2022  v individuálnu hodinu určenú hospodárom po dohode s brigádnikmi rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Termíny organizovaných brigád hospodárom :
9.4. 2023- úprava brehov na VN
15.4.2023- úprava brehov VN

28.5.2023 –úprava brehov, výber hniezd                
Zrealizované práce  preberá a eviduje
Poverený Výbororm pre VN Haláčovce p. Fodora. 0949 857 725
4. Brigádnicka činnosť chovné pstruhové vody MO
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi p. Ing. Trančíkovi č.t. s určením sektora a typu činnosti v chovných pstruhových vodách MO Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2023   v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora. Zrealizované práce  preberá a eviduje
Hospodár Tečúcich vôd Ing. Trančík  0948 698 242

Upozornenie:                                                          
Individuálna brigádnická činnosť členov MOSRZ  na VN Brezolupy, VN Haláčovce, VN Nedašovce, Chovné pstruhove potoky je ročne limitovaná počtom členov, rozsahom potrieb hospodárov, veľkosti VN a druhu prác, preto si MO SRZ Bánovce n Bebravou vyhradzuje právo ročne individuálnu brigádnickú činnosť koordinovať a usmerňovať podľa potrieb a dôležitosti tejto činnosti s prihliadaním na vodný stav a poveternostné podmienky v danom čase roka 2023. Brigádnické hodiny si v pstruhových vodách môže odpracovať aj držiteľ kaprovej povolenky.
Zmysle platných Stanov  SRZ z novembra 2018  § 6 ods. 2 písmeno e.) sa zo dňa 13.9.2020 na členskej schôdzi MOSRZ v Bánovciach n B. stanovil a schválil rozsah a sadzba brigádnickej hodiny:
Cena neodpracovanej brigádnickej hodiny od roku 2021 činí 5.-€
Držitelia Kaprovej a Zväzovej povolenky v počte 10 hodín/rok.
Držitelia Kaprovej a pstruhovej povolenky v počte 10+5 hodín/rok, Sólo pstruhová 10h/rok.
Brigádnickú  povinnosť nemajú fyzické osoby od 3-17 rokov, ženy, členovia od 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.
Hl. Hospodár a Výbor MO SRZ