Výdaj povolení

Výdaj hotových povolení a zber obálok na vybavenie.
Najbližší termín na výdaj hotových povolení a zber obálok na vybavenie bude prebiehať v sobotu
10.4.2021 od 9:00 do 10:00h.
cez výdajné okienko na rybárskom dome.

 
Riaďte sa podľa pokynov k vybaveniu povolenia!
Prosíme o dodržiavanie aktuálnych pandemických opatrení!
Dodržujte odstup-rúško-rukavice prípadne dezinfekcia!
Kto nebude rešpektovať opatrenia a pokyny k vybaveniu povolenia nebude obálka na vybavenie povolenia prevzatá!
Zmena termínu vyhradená!!!
Výbor MO