Dolovenie potoka Machnáč a nasádzanie Pp 1r. do Bebravy