Krásne úlovky VN Brezolupy a VN Prusy

Ďakujeme za príkladnú starostlivosť o úlovky a dodržiavanie  K70

 
Kapor 85 cm 13,5kg VN Prusy

 
Kapor VN Prusy 80cm 8,8kg

90CM VN Brezolupy

83cm 7,5kg VN Prusy
80 cm 12,5kg VN Prusy