Riešenie neporiadku na VN Prusy

Neporiadok na VN Prusy


Vážení členovia a rybárska verejnosť! S priebehom horúcich dní,  ako aj po minulé roky sa začala letná sezóna aj pre ľudí,ktorí  sa chodia na VN Prusy rekreovať.

 Stým je spojený aj neporiadok, ktorý nám títo neprispôsobiví občania zanechávajú na brehoch vodnej nádrže a neraz aj vo vode.


MO SRZ Bánovce oslovilo aj ORPZ v Bánovciach a v súčinnosti budú prebiehať pravidelné kontroly hliadok
zam
erané na páchanie environmentálnej kriminality do ktorej spadá aj zanechávanie neporiadku po opekačkách, grilovačkách  a vytváranie doslova skládok odpadu po ľuďoch, ktorí na VN trávia voľný čas. Prosíme všetkých členov aj nečlenov, aby boli obozretní a nebáli sa nahlasovať páchanie takejto činnosti priamo na linke 158, prípadne Hlavnému hospodárovi. Len spoločne sa môžeme zaslúžiť o čistotu brehov a prírody v okolí vody. 

 Ďakujeme!

                                                  Výbor MO SRZ Bánovce nad Bebravou