Zákaz lovu z dôvodu násad!

Vodná nádrž Prusy

Všeobecný zákaz lovu rýb
v súlade s Vyhláškou č.381/2018, §18 ods. 9 ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve
od 18.10. do 5.11.2021
Lov povolený 6.11.2021

 
Výbor MO SRZ Bánovce