InformáciePovolenia na rybolov a tlačivá

 

Predaj hosťovacích povolení

OSOBY POVERENÉ PREDAJOM HOSŤOVACíCH POVOLENÍ

JURKOVIČ Vladimír Partizánska č. 37 , Bánovce nad Bebravou 0911 760 856
BALÁŽ Peter Zákazkové šitie, A.Kmeťa č. 526/4 Bánovce nad Bebravou 0915 228 604
KIKUŠ Gebhard Prusy č. 109 0904 248 994
LAUŠ Ľubomír Brezolupy č. 136 0905 737 028