Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Kaprový revír 2-5170-1-1, VN Prusy


Popis revíru:
Vodná nádrž na potoku Dubnička pri pri obci Prusy.

Doplňujúce informácie o revíre:
 Parkovanie vozidiel je povolené na parkovisku pod Rybárskou baštou a na pokračujúcej ceste po prítok potoka Dubnička. Ďalej na poľnej ceste od Prús po končiaci sa porast stromov. Parkovanie mimo určeného priestoru ako aj použitie iných prístupových ciest je zakázané. Dodržovanie tohoto zákazu bude kontrolovať rybárska stráž. Porušenie tohoto nariadenia bude považované za porušenie miestneho poriadku a bude postihované podľa disciplinárneho poriadku SRZ.