Hlavný hospodár MO SRZAj takí sme

 

Za súmraku...

Niektorí rybári si myslia, že za súmraku si môžu robiť čo chcú! Brať podmierečné ryby a čistiť ich pri lovných miestach. Raz sa im ten džbán rozbije...

Neustáli boj s odpadkami VN Halačovce

Takto nie!

V dňoch 26. - 27.6.2020 vykonával ,,nemenovaný otec so synom ,, lov kaprov na VN Prusy. Dôrazne ich upozorňujem, že porušujú Zákon a Vyhlášku tým, že usmrcujú a hádžu po okolí podmierečné sumce.
Žiadam ich, aby rešpektovali Zákon a Vyhlášku a nekonali tak svojvoľne!
Sumec patrí medzi násadové, ušlachtilé ryby s dobou hájenia a lovnou mierou!Ľubomír Lauš - HL.Hospodár MO

Zobraziť celý článok 

Upozornenie na dodržiavanie vjazdu autami na VN Prusy

Upozornenie!!!


Výbor MO SRZ Bánovce n.B. dôrazne upozorňuje svojich členov, ktorí svojim správaním porušujú ustanovenia Miestneho rybárskeho poriadku a zároveň aj platné zákony SR , že  spôsobujú škody na poľných kultúrach na pravom brehu vodnej nádrže Prusy a to tým, že  osobnými motorovými vozidlami jazdia, otáčajú sa a parkujú na miestach k tomuto účelu nevyhradených.
Týmto spôsobom reagujeme na výzvu PD Prusy, v ktorej nás upozorňujú na škody páchané na ich pozemkoch a porastoch a vyzývame vás k zodpovednosti a dodržiavaniu MRP a príslušných zákonov.
V opačnom prípade hrozí, že PD Prusy  si bude chrániť svoje parcely tým, že prekope kanály okolo nich resp. zabuduje rampy a rybári budú musieť chodiť na svoje stanovištia pešo až od štátnej cesty a zároveň na základe fotodokumentácie bude od nezodpovedných členov žiadať súdnou cestou náhradu spôsobenej škody.
                                                      Výbor MO SRZ

 

Zobraziť celý článok 

Prezentácia pri vode

Ešte ani sezóna nezačala a takto sa niektorí ,,mladý rybári,,  prezentujú na lovných miestach!

Zobraziť celý článok 

Takí sme!

Pozdravujem (ne)poctivých "pstruhárov"
čo rozhadzujú krabičky po brehoch riek!
Žeby od blyskáčov???
Na pstruhovej Bebrave???  Ozaj takí sme !!!!

HL.Hospodár

Zobraziť celý článok 

Pytliačky pod brehmi

Važení rybári!
Počas zákonného lovu  a ochrane zubáča a šťuky na VN Brezolupy do 15.3. sa našli aj takí rybári, čo nastavovali profesionálne pytliačky pod brehmi. 
Čo dodať...
 

Odhodené zvyšky na VN Prusy

Dňa 21.9.2019 odhodené zvyšky po vyčistení kapra. Upozorňujeme, že aj toto je porušenie zákona a vyhlášky MŽP SR. Rybár,ak sa dá vobec tak nazvať táto osoba sa dopúšťa protiprávneho konania na VN  Prusy.

Takto nie!

Poprosím aktívnych tzv. ,,rybárov - barbierov,,ktorí si začali značit ulovené ryby následne ich púštaju do vôd ( strihajú kaprom chvostové plutvy) ,aby tak prestali konať !!!

 Porušujú zákon a vyhlášku. 
Spôsobuju samotným rybám traumu, vystavujú ich stresu, bakteriálnemu napadnutiu v otvorených ranách a následnému úhynu.
Ďakujem za pochopenie!  
HL.Hospodár