Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Hlavný hospodár MO SRZAj takí sme

 

Zaobchádzanie s úlovkami

Vážení rybári MO SRZ Bánovce!
Nakoľko som sa intenzívne zúčastňoval lovu rýb v prvých ponásadových dňoch v exponovaných úsekoch členskej základne, všimol som si u niektorých ,,profesionálov,, lovu chyť a pusť, respektíve chcem ,,väčšieho,, po ulovení, zmeraní a uložení úlovku bez podložky na cestu VN Prusy.
Ryba sa odierala trepaním kým ju loviaci zmeral a rozhodol sa či si ju ponechá ale privlastní.
Podberák ani plastové vrece nie je podložka! Dôrazne všetkých upozorňujem na používanie navlhčených podložiek a žiadam loviacich, aby zbytočne nemanipulovali s rybami, ktoré sú zjavne pod mieru, pre rybára malé alebo evidentne nad mieru hornej hranice. 
§14 ods.20 Vyhlášky 381/2018
Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač
háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na
kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb
a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku.Na stanovenie hmotnosti rýb
možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku,ktorá je súčasťou záznamu.Vzor prepočítavacej
tabuľky je uvedený v prílohe č. 19.
Od 1.1.2019 platí povinnosť pri love v revíroch so spôsobom lovu Chyť a pusť a v revíroch so stanovenou najväčšou hornou mierou pri love metódou na položenú  a plávanú mať a používať pri manipulácii s úlovkom podložku pod ryby.
Predsa u dlhoročného rybára, nemôže byť problém vypínať ryby, ktoré si nechce a nemôže privlastniť hneď pri vode bez zbytočného obúchavania. Takýmto nešetrným prístupom je ryba na jar náchylnejšia voči jarnej virémii.
Taktiež sme v letných horúčavách zaznamenali hromadné úhyny kapitálnych kusov, ktoré podliehajú foteniu, kŕmeniu špeciálnym boilies a posilovačmi v nich.
Všetci si musíme uvedomiť čo spôsobujeme svojim ľahkovážnym, egoistickým konaním a ničíme dlhoročné úsilie hospodárov a výboru MO.
Hl.Hospodár MO 
Lauš Ľubomír   

Zničená pôda po autách

Výbor MO SRZ Bánovce nad Bebravou  opätovne a  dôrazne upozorňuje svojich členov, ktorí svojim správaním porušujú ustanovenia Miestneho rybárskeho poriadku a zároveň aj platné zákony SR , že  spôsobujú škody na poľných kultúrach na pravom brehu vodnej nádrže Prusy a to tým, že  osobnými motorovými vozidlami  a karavanmi jazdia, otáčajú sa a parkujú na miestach k tomuto účelu nevyhradených.
Týmto spôsobom reagujeme na výzvu PD Prusy a p. Štrbu,  ktorí nás upozorňujú na škody páchané na ich pozemkoch a porastoch a vyzývame našich členov k zodpovednosti a dodržiavaniu MRP a príslušných zákonov.
Je nepochopiteľné  opakované správanie všetkých rybárov, ktorí  sa v tomto úseku  takýmto spôsobom prezentujú a páchajú škody na cudzom majetku !

 

Aj pri vode sa treba správať slušne

Vážení priatelia rybárstva v MO SRZ Bánovce nad Bebravou!
Počas kaprárskeho maratónu, ktorý naša organizácia spoluorganizovala s predajňou Zachytaj si sa vyskytol aj problém negatívneho správania sa jedného člena súťažného družstva. Bol to člen našej MO. Na základe opitosti, vyhrážok a fyzických atakov sme museli dňa 19.5. o 03:00 zasahovať v spoločnosti OČTK a následne členov družstva pre porušenie súťažných podmienok diskvalifikovať. Je nám jasné, že si chodíte k vode oddýchnuť a odreagovať sa od denných povinností. Všetko má však svoju  mieru. Nemali by ste svojim správaním a konaním narúšať okolie hlasnou hudbou a používaním vulgarizmov.
Žiadame Vás, aby sme takéto správanie jednotlivcov odsudzovali, poukazovali naň a nezakrývali ho. Správaním reprezentujeme všetci našu MO SRZ Bánovce nad Bebravou.

Petrov zdar!
Výbor MO 

Zarybňovať alebo odvážať odpad?

Važení rybári nielen z Halačoviec! Miesto násad rýb máme tankovať drahé PHM a zabezpečovať odvoz komunálu po rybároch? Spamätajte sa už konečne doba hojna skončila. Rastúce ceny všetkých komodít nás ženú do šetrných režimov a prispeť môžete aj Vy a to tak, že odpad po svojej rybačke si vezmete so sebou. 

Podozrenie na pytliatcvo...

Milí priatelia rybári!
Posielam Vám dôkazy, ako sa plienia podmierečné zubáče v lesíku vo VN Prusy.
Je neuveriteľné aké individuá sa na člnoch naháňajú pod stromy v lesíku skoro dennodenne a zanechávajú vizitky.
Ten džbán sa Vám raz rozbije a verte osobne si dám záležať na rezultátoch.
Aby toho nebolo málo uchylujú sa tzv. profesionálny rybári  vešaniu ,,ťahákov" na konáre a korene v lesíku s mikro trojhákmi ktoré malé dravce nemajú šancu prežiť.
Takýto ,,nadšenci" sa môžu hanbiť a verte že po prichytení môžu na povolenie v našej MO SRZ  zabudnúť.
Takáto komunita u nás nemá čo hľadať a čoskoro nebude plieniť naše vody.
 

Hl.Hospodár Ľ.Lauš

Záznamy o úlovkoch §14 odst.8

Vážení rybári MO SRZ Bánovce nad Bebravou!

Na základe neustále sa zhoršujúceho stavu v odovzdávaní záznamov a evidencií  o úlovkoch v uplynulých rokoch, sme od roku 2022 nútení prístúpiť k prísnejšiemu riešeniu rybárov, ktorí neovládajú svoje základné povinnosti v tejto evidencii "POVOLENIU NA RYBOLOV A ZÁZNAMU O DOCHÁDZKE K VODE A ÚLOVKOCH" ako k verejnej listine! Takýchto rybárov budeme postupovať k priestupkovej komisii. Mnohí si neuvedomujú, že vo svojom laxnom a lajdáckom prístupe porušujú Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. a Vyhlášky MŽP §14 ods.8 "LOVIACI ČITATEĽNE BEZ MOŽNOSTI VYMAZANIA ZAPISUJE PRIVLASTNENÉ RYBY DO ZÁZNAMU O ÚLOVKOCH V KTOROM UVEDIE DRUH RYBY JEJ DĹŽKU A HMOTNOSŤ "

Takýto rybári evidentne porušujú patričné ustanovenia.
Veríme, že aj touto cestou sa mnohý z Vás zrevidujú a prestanú sa dopúšťať týchto priestupkov a "ľudovej tvorivosti" sťažujúcich prácu sčítacej komisie a presnej evidencie úlovkov.
 
Výbor MO SRZ

Riešenie neporiadku na VN Prusy

Neporiadok na VN Prusy


Vážení členovia a rybárska verejnosť! S priebehom horúcich dní,  ako aj po minulé roky sa začala letná sezóna aj pre ľudí,ktorí  sa chodia na VN Prusy rekreovať.

 Stým je spojený aj neporiadok, ktorý nám títo neprispôsobiví občania zanechávajú na brehoch vodnej nádrže a neraz aj vo vode.


MO SRZ Bánovce oslovilo aj ORPZ v Bánovciach a v súčinnosti budú prebiehať pravidelné kontroly hliadok
zam
erané na páchanie environmentálnej kriminality do ktorej spadá aj zanechávanie neporiadku po opekačkách, grilovačkách  a vytváranie doslova skládok odpadu po ľuďoch, ktorí na VN trávia voľný čas. Prosíme všetkých členov aj nečlenov, aby boli obozretní a nebáli sa nahlasovať páchanie takejto činnosti priamo na linke 158, prípadne Hlavnému hospodárovi. Len spoločne sa môžeme zaslúžiť o čistotu brehov a prírody v okolí vody. 

 Ďakujeme!

                                                  Výbor MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Uhynuté pstruhy po začiatku sezóny 2021

Vážení ,,Pstruhári " !
I napriek môjmu upozorneniu som v okolí Tatrováckeho splavu na Radiši 20.4.2021 našiel uhynuté podmierečné potočáky!
Je to nepochopiteľné, nakoľko podľa súčasnej vyhlášky je možné používať na lov len ,,umelé nástrahy".
Napriek tomu po Vás ostávajú zničené pstruhy potočné. Dosť čo nám devastujú, vyrybňujú revíry vydry, volavky, takýmto Vašim prístupom za chvíľu zostanú vody prázdne.

 
Ľ.Lauš  Hl. Hospodár MO 

Za súmraku...

Niektorí rybári si myslia, že za súmraku si môžu robiť čo chcú! Brať podmierečné ryby a čistiť ich pri lovných miestach. Raz sa im ten džbán rozbije...

Takto nie!

V dňoch 26. - 27.6.2020 vykonával ,,nemenovaný otec so synom ,, lov kaprov na VN Prusy. Dôrazne ich upozorňujem, že porušujú Zákon a Vyhlášku tým, že usmrcujú a hádžu po okolí podmierečné sumce.
Žiadam ich, aby rešpektovali Zákon a Vyhlášku a nekonali tak svojvoľne!
Sumec patrí medzi násadové, ušlachtilé ryby s dobou hájenia a lovnou mierou!Ľubomír Lauš - HL.Hospodár MO

Zobraziť celý článok