Hlavný hospodár MO SRZPredátory

 

Činnosť vydry pod VN Prusy jar 2019

Kormorány na chovnom rybníku v Nedašovciach

Predátory