Informácie o povoleniachInformácie- Hosťovacie povolenia

 

Predaj hosťovacích povolení

Cenník hosťovacích kaprových povolení-predaj v našej MO SRZ
od 1.7.2021
Kategória Dennné hosťovacie K. povolenie Týždenné hosťovacie K. povolenie
Dospelý-člen SRZ 30€ 80€
Dospelý nečlen SRZ 80€ 150€
Dieťa člen SRZ Nie je v predaji! 5€
Dieťa nečlen SRZ Nie je v predaji! 10€
 

OSOBY POVERENÉ PREDAJOM HOSŤOVACíCH POVOLENÍ
 
JURKOVIČ Vladimír Partizánska č. 37 , Bánovce nad Bebravou 0911760856
BALÁŽ Peter Zákazkové šitie, A.Kmeťa č. 526/4 Bánovce nad Bebravou 0915228604
KIKUŠ Gebhard Prusy č. 109 0904248994
Pavol Šimunič
Rybárske potreby
Pirana
Partizánska 1917/208 0911929979
 
Jozef Fodora
Rybárske potreby
       Zachytaj si
 SNP 645/18 0940622040