Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

RevíryKaprové revíry

 

Kaprový revír, 2-0100-1-1, Bebrava č.2

Popis revíru:
Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavký potok a Višňová, potoky Haláčovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnička od ústia po teleso hrádze VN Prusy.

Kaprový revír, 2-4550-1-1, VN Brezolupy


Popis revíru:
Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy, časť Jerichov s potokom Hydina od ústia do VN Nedašovce po pramene a Miezgovským potokom od ústia po pramene.

Doplňujúce informácie o revíre:
Žiadne


 

Kaprový revír, 2-2740-1-1, Svinica č.1

Popis revíru:
Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná-Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.
 

Kaprový revír 2-4730-1-1, VN Haláčovce


Popis revíru:
Vodná plocha nádrže na potoku Halačovka nad obcou Haláčovce.

Doplňujúce informácie o revíre:
 Na VN je povolená ako prístupová cesta len panelová cesta. 
VODNÁ NÁDRŽ JE ZARADENÁ DO CELOZVÄZOVEJ POVOLENKY !!!


Kaprový revír 2-5170-1-1, VN Prusy


Popis revíru:
Vodná nádrž na potoku Dubnička pri pri obci Prusy.

Doplňujúce informácie o revíre:
 Parkovanie vozidiel je povolené na parkovisku pod Rybárskou baštou a na pokračujúcej ceste po prítok potoka Dubnička. Ďalej na poľnej ceste od Prús po končiaci sa porast stromov. Parkovanie mimo určeného priestoru ako aj použitie iných prístupových ciest je zakázané. Dodržovanie tohoto zákazu bude kontrolovať rybárska stráž. Porušenie tohoto nariadenia bude považované za porušenie miestneho poriadku a bude postihované podľa disciplinárneho poriadku SRZ.