RevíryKaprové revíry

 

Kaprový revír, 2-0100-1-1, Bebrava č.2

Popis revíru:
Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Svinica v Bánovciach nad Bebravou, s prítokmi Liviny po obec Libichava - Libichavský potok, Višňová, Haláčovka, potok Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok.

Doplňujúce informácie o revíre:
Žiadne

Kaprový revír, 2-4550-1-1, VN Brezolupy

Kaprový revír, 2-4550-1-1, Vn Brezolupy

Popis revíru:
Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy, časť Jerichov s potokom Hydina od ústia do VN Nedašovce po pramene a Miezgovským potokom od ústia po pramene.

Doplňujúce informácie o revíre:
ŽiadneKaprový revír, 2-4550-1-1, Vn Brezolupy

Kaprový revír, 2-2740-1-1, Svinica č.1

Popis revíru:
Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná-Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.

Doplňujúce informácie o revíre:
Žiadne

Kaprový revír 2-4730-1-1, VN Haláčovce

Kaprový revír 2-4730-1-1, VN Halačovce
Popis revíru:
Vodná plocha nádrže na potoku Halačovka nad obcou Haláčovce.

Doplňujúce informácie o revíre:
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 1. júna. Na VN je povolená ako prístupová cesta len panelová cesta. 
VODNÁ NÁDRŽ JE ZARADENÁ DO CELOZVÄZOVEJ POVOLENKY !!!


Kaprový revír 2-5170-1-1, VN Prusy

Kaprový revír 2-5170-1-1, VN Prusy

Popis revíru:
Vodná nádrž na potoku Dubnička pri pri obci Prusy.

Doplňujúce informácie o revíre:
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. Parkovanie vozidiel je povolené na parkovisku pod Rybárskou baštou a na pokračujúcej ceste po prítok potoka Dubnička. Ďalej na poľnej ceste od Prús po končiaci sa porast stromov. Parkovanie mimo určeného priestoru ako aj použitie iných prístupových ciest je zakázané. Dodržovanie tohoto zákazu bude kontrolovať rybárska stráž. Porušenie tohoto nariadenia bude považované za porušenie miestneho poriadku a bude postihované podľa disciplinárneho poriadku SRZ.