Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia

Webový portál MO SRZ Bánovce nad Bebravou a jeho prevádzkovateľ umožňujú vytvorenie užívateľského účtu prostrednítvom registrácie. Takto poskytnuté údaje prevádzkovateľ využíva výhradne na definovaný účel a neposkytuje ich žiadným iným osobám.

Prevádzkovateľ

MOSRZ Bánovce nad Bebravou, Andreja Hlinku 231, 95701 Bánovce nad Bebravou

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je zabezpečenie registrácie užívateľov pre prístup k rozšírenej funkcionalite webového portálu s možnosťou informovania o aktualitách prostredníctvom emailových správ. Súhlas so zasielaním informácií o akualitách je možné zriadiť formou vyjadrenia súhlasu udeleného v editácii profilu užívateľa alebo pri registrácii. Registrácia vyžaduje užívateľské meno, heslo a emailovú adresu. Heslo je uložené do databázy ako kryptografický odtlačok (hash) a prístup k heslu užívateľa v čitateľnom (textovom) tvare nie je možný ani pre prevádkovateľa ani pre inú osobu.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov prevádzkovateľom je do odvolania súhlasu. Registrovaný užívateľ má kedykoľvek možnosť účet zrušiť alebo aktualizovať svoje údaje prostredníctvom formulára.

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

Osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, má, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v jeho rozsahu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Informácia o požiadavke na poskytovanie osobných údajov, informácia o neexistencii povinnosti poskytnúť osobné údaje a informácia o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov osoby prevádzkovateľovi nie je jej povinnosťou, v prípade neposkytnutia osobných údajov na stanovený účel ich poskytnutia však nebude možné zo strany prevádzkovateľa aktivitu vykonávanú prevádzkovateľom o ktorú má osoba záujem.

Cookies

Webové stránky používajú cookies v súlade so zákonom. Cookie v HTTP protokole označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehlidaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve rovnakého webu prehlidač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovániu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich nich užívateľské predvoľby apod., a zjednodušujú tak používanie webu.
Ako cookies používame? Naše vlastné cookies slúžia pre funkčnosť webu, napríklad na udržiavanie informácii o prihlásení, alebo o anonymizovanú štatistickú analýzu návštevnosti. Cookies tretích strán používame pre služby našich partnerov, ktorí tiež používajú cookies. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k ich čítaniu alebo zápisu. Ide hlavne o systémy pre analýzu návštěvnosti. Našim partnerom je: Google Analytics – podrobnosti o tomto nástoji nájdete tu: https://www.google.com/intl/sk_ALL/analytics/index.html
Súhlas s ukladaním cookies
Väčšina prehladačov cookies automaticky akceptuje, ak nie je prehlidač nastavený inak. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ukadaním cookies. Použitie cookies môžete obmedzit alebo zablokovať v nastavení Vášho webového prehlidača.
Ako skontrolovať nastavenie cookies v prehlidači
Chrome, Mozilla Firefox, Egde, Internet Explorer, Safari.