Hlavný hospodár MO SRZ

 

Foto z násady Zubáča 10 000ks 1roček VN Prusy a Halačovce-Jeseň 2020

Násada Zubáč VN Prusy video 2

Násada Zubáč VN Prusy

Násada Zubáč VN Halačovce Jeseň 2020

Násada kapra z výlovu z Nedašoviec do VN Prusy- Jeseň 2020

Pre menej chápavých v pozadí nie sú Ostratice!

Poďakovanie Hl.Hospodára

Ďakujem všetkým členom výboru, predsedovi, pracovným skupinám za celú logistiku, za rešpektovanie pandemických opatrení Covid 19 a zvládnutie vysokoprofesionálneho výlovu v roku 2020.
HL. Hospodár MO -  Ľ. Lauš

Odlov chovného potoka Machnáč November 2020 Pp. 1 roček 400ks

Násada VN Prusy Amur 3r. Šťuka 1r. Október 2020

Násada - Šťuka 1 roč. a kapor VN Brezolupy Jeseň 2020