Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Povolenia na rybolovInformácie pre člena MO SRZ Bánovce

 

Cenník povolení a poplatky pre rok 2024

 
Povolenia:
Povolenie kaprové miestne 60€
Povolenie kaprové zväzové 75€
Povolenie kaprové miestne 70r. +20 rokov členstva 40€
povolenie kaprové miestne 80r. +20 rokov členstva 0€
Povolenie kaprové miestne deti  3-5r. 0€
Povolenie Kaprové miestne+zväzové  deti 3-5r. 0€
Povolenie kaprové miestne deti 6-14r. 14€
Povolenie kaprové miestne + zväzové 6-14r. 29€
Povolenie pstruhové miestne 50€
Povolenie pstruhové miestne sólo 60€
Povolenie lipňové zväzové 70€
Členský príspevok  
Členský príspevok dospelí 41€
Členský príspevok mládež 17€
Členský príspevok dieťa 1€
Zápisné  
Zápisné dospelí 100€
Zápisné mládež 20€
Zápisné deti od 6-14r. 5€
Výkup pozemkov  
Výkup pozemkov-nový člen a mládež po dovŕšení 18r. 7€
Administratíva  
Administratívny poplatok 5€
Školenia a skúšky  
Školenie a skuška 10-17r. 5€
Školenie a skúška od 18r. 20€
Brigády  
Neodpracované brigádnické hodiny 5€/h.

Informácie k cenníku platného od 1.1.2024

Keďže došlo k úprave cien a odvodov zo strany Rady SRZ Žilina , v záujme zachovania činnosti našej MO a zarybňovania, boli zvýšené ceny určitých povolení ako aj členského príspevku.
Úprava sa týka aj tzv. zľavnených povolení nasledovne:

 -členovia nad 70 rokov a 20 rokov členstva v MO majú nárok na zľavnené miestne kaprové povolenie v sume 40€ (nie zdarma ako v minulosti)
-členovia  nad 80 rokov a 20 rokov členstva majú miestne povolenie zdarma!

Administratívny poplatok obsahuje manipulačný poplatok a poplatok za tlačivá pre členov MO. Príspevok na zarybnenie  uhrádza každý člen od 18 rokov, ktorý v roku 2023 brigády neodrobil a mal povolenie na rybolov. Brigády v roku 2023 nemal povinnosť odrobiť člen nar. v roku 1960 a skôr. Od brigád je oslobodený invalidný dôchodca- ktorý doložil potvrdenie. Deti, mládež a ženy brigády neodrábajú. Členský príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 31.3.2024! Pri úhrade členského príspevku musí mať člen odrobené/uhradené brigády, respektíve v zmysle Stanov SRZ splnené členské povinnosti!
Pri všetkých úkonoch sa berie do úvahy vek dosiahnutý k 31.12.2023!!!

(odrábanie brigád, výdaj povolenia atď.)

Upozorňujeme že v roku 2024 už nebude možné uhradiť členský príspevok po 31.3.2024 tak ako bolo možné v roku 2023! Člen, ktorý neuhradí členský príspevok načas bude automaticky vyradený z evidencie. Opätovne si môže zažiadať o členstvo len v prípade úhrady poplatku v sume zápisného!!!Výdaj povolení : Laurinec Roman
Mobil:                 0901 760 856
 
Súbor Dátum zverejnenia Veľkosť
Cenník povolení 2024 25.10.2023 243.4 kB
Žiadosť o prestup člena 31.5.2021 96.2 kB
Žiadosť o prerušenie členstva 9.4.2019 95.1 kB
Stanovy SRZ-október 2022 1.1.1970 1489 kB