Informácie o povoleniachInformácie pre člena MO SRZ Bánovce

 

Cenník povoleniek a poplatkov pre výpočet- pre rok 2021


Cenník povoleniek a poplatkov pre výpočet pre rok 2021
!!!!!Pre aktuálnych členov MO SRZ!!!!

 
ČLENSKÁ ZNÁMKA deti 3 – 14 rokov k 31.12.2020 ……………….…….....1.- €
ČLENSKÁ ZNÁMKA DOSPELÝ OD 18 ROKOV k 31.12. 2020 .….....…....29.- €
ČLENSKÁ ZNÁMKA MLÁDEŽ 15-17 ROKOV  k 31.12. 2020……..........…17.- €
POVOLENKA KAPROVÁ – MIESTNA …...........…………………………......43.-
POVOLENKA KAPROVÁ – ZĽAVNENÁ ………..……………..…………..…33.-€
POVOLENKA KAPROVÁ ZVÄZOVÁ ………………………………..........….40.- €
POVOLENKA KAPROVÁ MIESTNA - DETI  OD 3-5 ROKOV k 31.12. 2020....0.- €
POVOLENKA KAPROVÁ  MIESTNA- DETI 6  – 14 ROKOV k 31.12.2020....14.- €
POVOLENKA KAPROVÁ  ZVÄZOVÁ DETI 3  – 14 ROKOV K 31.12.2020...10.- €
POVOLENKA PSTRUHOVÁ – ZĽAVNENÁ …………………........…….…...40.- €
POVOLENKA PSTRUHOVÁ – SÓLO …………………………………...…….60.-€
POVOLENKA LIPŇOVÁ – ZVÄZOVÁ ………………………………...………40.- €

ZVÄZOVÁ POVOLENKA LEN KU ZAKÚPENEJ MIESTNEJ POVOLENKE!!!!!

NA VÝKUP POZEMKOV - VEK 18 ROKOV K 31.12.2020 ......................…….7.- € MANIPULAČNÝ POPLATOK…………………………………….……….…......1.- €
STANOVY SRZ  (pokiaľ niekto nemá) ......................................................0,50 €
ZÁKON A VYHLÁŠKA(pokiaľ niekto nemá)..............……………………..…1.- €
ČLENSKÝ PREUKAZ …………………….……………………………..…......0,50 €  
MIESTNY PORIADOK (pokiaľ niekto nemá).........………………….……...0,50 €
PORIADOK KAPROVÝ ZVÄZOVÝ..…...…………………............……..…...0,50 €
PORIADOK LIPŇOVÝ ZVÄZOVÝ..…...……..……………….....………..…...0,50 €
ZÁZNAM O DOCHÁDZKE K VODE A ÚLOVKOCH .......................….......0,50 €

BRIGÁDY – ZA KAŽDÚ NEODPRACOVANÚ HODINU, SCHVÁLENÉ UZNESENÍM ČLENSKEJ SCHÔDZE MO SRZ, JE STANOVENÝ PRÍSPEVOK NA ZARYBNENIE V SUME 3,30 € za rok 2020 a 5€ za rok 2021

                                                               
Výbor MO


Nižšie  si môžete stiahnuť tabuľku pre presný výpočet poplatku!

Tlačivá na stiahnutie pre člena MO