Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Prehlásenie o prístupnosti

Prístupnosť
Pri tvorbe webových stránok bol kladený dôraz na pravidlá prístupnosti. Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosti a spĺňajú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky WCAG. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky) a pre osoby so špecifickými potrebami. Stránky zodpovedajú webovým štandardom konzorcia W3C pre HTML5 a boli validované nástrojmi validator.webylon.infovalidator.w3.org. Web po technickej stránke vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Stránky sa bez problémov dajú používať s vypnutými obrázkami alebo kaskádovými štýlmi a sú funkčné aj bez podpory klientskych skritovacích jazykov (JavaScrit, Flash a pod.).

Navigácia
K hlavnej navigácii slúži menu, které je umiestnené v ľavej časti stránky. Tieto navigačné odkazy delia stránky na jednotlivé „rubriky“. Všetky články na tomto webe sú zaradené do rubrík. Všetky textové odkazy sú odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím. Odkazy sa neotvárajú do nového okna.

Farby
Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu.

Ak na týchto stránkach narazíte na technické chyby alebo čokoľvek, čo odporuje pravidlám prístupnosti, informujte nás prosím na adrese www@kvalitne.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.