RevíryPstruhové

 

Lososové - pstruhové, 2-2160-4-1, Radiša č. 1

Popis revíru:
Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po splav nad obcou Kšinná s prítokmi Omastiná od ústia po sútok s Podhradským potokom nad obcou Žitná-Radiša, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku.

Doplňujúce informácie o revíre:
Žiadne

Lososové - pstruhové 2-0110-4-1, Bebrava č. 3

Lososové - pstruhové 2-0110-4-1, Bebrava č. 3

Popis revíru:
Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Svinica v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota s prítokmi Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava, Machnáč od ústia po Letný majer nad Obcou Motešice, potok Dubnička od ústia po teleso hrádze VN Prusy a Jelešnica od ústia po pramene.