Hlavný hospodár MO SRZSponzorská činnosť

 

Ďakujeme sponzorom z výboru MO

Ďalší sponzoring z Rybian

Ďalší sponzoring z Rybian!.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným.

Krmivo pre Nedašovce jar 2019

Drevo na kaskády

9.11.2018 VN Nedašovce