Rybársky krúžok Bánovce

 

Rybársky krúžok Bánovce nad Bebravou

Nábor do krúžku na šk. rok 2021/2022 ukončený!
 
Rybársky krúžok prebieha v Centre voľného času.
Vedúci krúžku : Roman Laurinec
 tel. kontakt  : +421 901 760 856
 e-mail : laurinec.roman@zoznam.sk
 Facebook :
https://www.facebook.com/groups/1640642066149746/