Rybársky krúžok Bánovce

 

Rybársky krúžok Bánovce nad Bebravou

Rybársky krúžok prebieha v Centre voľného času.
Vedúci krúžku : Roman Laurinec   tel. kontakt  : +421 918 487 182
                                                       e-mail : laurinec.roman@zoznam.sk
                                                       web : www.kruzokrybicka.webnode.sk