Rybársky krúžok Bánovce

Objednávka povoleniek
Násada kapor K3 7500kg VN Prusy október 2021
Násada VN Prusy K3 Jeseň 2020
 

Rybársky krúžok Bánovce nad Bebravou

Nábor do krúžku na šk. rok 2021/2022 ukončený!
 
Rybársky krúžok prebieha v Centre voľného času.
Vedúci krúžku : Roman Laurinec
 tel. kontakt  : +421 901 760 856
 e-mail : laurinec.roman@zoznam.sk
 Facebook :
https://www.facebook.com/groups/1640642066149746/