Hlavný hospodár MO SRZOtravy a mimoriadne zhoršenia kvality vôd

 

Otrava potoka Inovec s vtokom do Bebravy- November 2020

Úhyn rakov

6.8.2019 Následky a dozber uhynutých rýb po otrave Radiše pri MVE Rybany

Otrava potoka Radiša august 2019

Dňa 1.8.2019 bola zaznamenaná otrava potoka Radiša v dolnom úseku v mestskej časti Biskupice po sútok s Bebravou.
Otrava bola nahlásená Polícii a ŠIŽP v NR ktoré podnet vyšetrujú.