Hlavný hospodár MO SRZBrigádnicka činnosť

 

Brigádnicka činnosť v roku 2021


 
Popis výkonu prác VN Prusy :
Sektor č. 1-5 - pokosenie brehu lovných miest
          - odstránenie náletových drevín do 5cm, zber  príp. odpadkov
           - upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
Sektor č. 6-7 - upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
                        - odstránenie konárov ,porastu zasahujúceho do cesty náletových drevín
Sektor č. 8-9   - pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Sektor č.10-11- pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Prusy L. Bulíkovi
č.t. 0918 196 414 s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu pracovnej činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce, poskytnutie príp. náradia k činnosti preberá a eviduje Hospodár VN Prusy p. Ľ. Bulík.
 
2. Brigádnicka činnosť VN Brezolupy
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Brezolupy p. Čanigovi č.t. 0908 716 523 s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce  preberá a eviduje Hospodár VN Brezolupy p. Čaniga
3. Brigádnicka činnosť VN Haláčovce
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Halačovce p. Petrejemu č.t.0948 650 820 s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce  preberá a eviduje Hospodár VN Haláčovce p. Petreje.
4. Brigádnicka činnosť chovné pstruhové vody MO
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi p. Ing. Trančíkovi
č.t. 0948 698 242 s určením sektora a typu činnosti v chovných pstruhových vodách MO s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19.Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora. Zrealizované práce  preberá a eviduje Hospodár Tečúcich vôd Ing. Trančík

Poznámka:
Individuálna brigádnická činnosť členov MOSRZ  na VN Brezolupy, VN Haláčovce, VN Nedašovce, Chovné pstruhové potoky je ročne limitovaná počtom členov, rozsahom potrieb hospodárov , veľkosti VN a druhu prác, preto si MO SRZ Bánovce n Bebravou vyhradzuje právo ročne individuálnu brigádnickú činnosť koordinovať a usmerňovať podľa potrieb a dôležitosti tejto činnosti s prihliadaním na vodný stav a poveternostné podmienky s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19 v danom čase roka 2021.
Zmysle platných Stanov  SRZ z novembra 2018  § 6 ods. 2 písmeno e.) sa zo dňa 13.9.2020 na členskej schôdzi MOSRZ v Bánovciach n B. stanovil a schválil rozsah a sadzba brigádnickej hodiny:
Cena neodpracovanej brigádnickej hodiny od roku 2021 činí 5.-€
Držiteľov Kaprovej a Zväzovej povolenky v počte 10 hodín/rok
Držiteľov Pstruhovej a Lipňovej povolenky v počte 5 hodín/ rok
Brigádnickú  povinnosť nemajú fyzické osoby od 3-17 rokov, ženy, členovia od 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.                                                 
                                                                                 Výbor a hlavný hospodár MOSRZ                                                                                                                     
    Bánovce nad Bebravou

Zobraziť celý článok 

Práca Lovnej čaty

Úprava cesty pred výlovom v Nedašovciach

Ďakujem zúčastneným a sponzorom za predprípravu cesty pred výlovom!

Brigáda VN Prusy 30.5.2020

Ďakujem všetkým zúčastneným rybárom za opäť  dobre odvedenú prácu!
Hl. Hospodár  Ľ.Lauš

Zobraziť celý článok 

Brigáda VN Prusy 23.5.2020

Ďakujem všetkým zúčastneným rybárom na brigáde,
hospodárom za dobre odvedenú prácu dňa 23.5.2020
Zobraziť celý článok 

Brigáda rybársky krúžok 12.10.2019

Príprava Nedašoviec 6.10.2019

Ďakujem chlapcom z Ostratíc !