Takto nie!

V dňoch 26. - 27.6.2020 vykonával ,,nemenovaný otec so synom ,, lov kaprov na VN Prusy. Dôrazne ich upozorňujem, že porušujú Zákon a Vyhlášku tým, že usmrcujú a hádžu po okolí podmierečné sumce.
Žiadam ich, aby rešpektovali Zákon a Vyhlášku a nekonali tak svojvoľne!
Sumec patrí medzi násadové, ušlachtilé ryby s dobou hájenia a lovnou mierou!Ľubomír Lauš - HL.Hospodár MO