Ryba vrátená vode

Ryba vrátená vode !

Ďakujem za slušné zaobchádzanie s úlovkom, dodržanie Vyhlášky a miestneho poriadku MO SRZ Bánovce.

HL.hospodár Ľ.Lauš