Chovný potok Omastiná

Chovný potok Omastiná 2-1490-4-2 od sútoku s potokom Radiša v obci Žitná Radiša po pramene, s prítokmi Podhradského potoka po pramene.