Kladenie hniezd pre neres zubáča VN Prusy 2021

Lockdown na Slovensku si vyžaduje zvýšené úsilie!
Veľké ďakujem hospodárovi Bulíkovi a manželke!