Vyhodnotenie detských rybárskych pretekov 2021

 
Víťazi detských rybárskych pretekov 2021
1.Miesto Samuel Škorec (v pravo)
2.Miesto Mário Hano (v strede)
3.Miesto Jakub Makyš (v predu)
Prémia za najväčšiu rybu 65cm kapra,  Martin Chrenko (v ľavo)

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!
 
!Sponzori pretekov!
MO SRZ Bánovce
Mesto Bánovce nad Bebravou
Zoltán Nagy- firma RYPOMIX
Peter Čerťanský
Pavol Šimunič - rybárske potreby PIRANA
Dušan Jankovič - firma QUART
Všetkým sponzorom patrí veľká vďaka za podporu detí!
Výbor MO