/download.php

/download.php

Download sekcia

Aktuálne pridané na stránku Aplikácia baktérie PTP PLUS Atlas rýb
ČLÁNKY Evidencie-násady Evidencie-úlovky
Informácie k problematike zákona Informácie-brigády Informácie-Plavaná-pretekári MO SRZ Bánovce
Informácie-povolenky Informácie-Preteky Oznamy
PLÁN BRIGÁD Skorší lov kapra Tlačivá MO SRZ
Výlov VN Nedašovce - vlastná produkcia Zákony Zápisnice

  Názov súboru Veľkosť Dátum Verzia Kategória
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ďalšie komentáre k zákonu
1138599 27.09.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu
2560771 17.06.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmeny v zákone a vo vyhláške
866193 24.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Oznámenie o odstránení nezrovnalosti v spoločnom rybárskom poriadku, vydané radou SRZ
1537344 24.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou, vydané radou SRZ
807107 24.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miestny rybársky poriadok 2019
370565 21.03.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vysvetlenie ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb
204924 15.02.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Grafické znázornenie privlastňovania si rýb
254525 15.02.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)
285828 15.02.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Spoločný rybársky poriadok
580846 28.01.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nový zákon o rybárstve 216/2018 Z. z. platný od 1.1.2019
388597 25.12.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
4912230 25.12.2018