Hlavná stránka

 

MO SRZ Bánovce nad Bebravou


Brigáda !
Dňa 27.9.2020 o 7:30h.  sa bude konať brigáda na
VN Prusy - kosenie!
Podmienka vlastný krovinorez =10h.
Poprosím loviacich rybárov o strpenie výkonu prác brigádnikov. Ďakujem.
Hl. hospodár Ľubomír Lauš


Jeden z posledných "mohykánov" ktorý sa skrýval pred všetkými pstruhármi .
Od 1.4.-2.8.2020 mal 42cm
    Gratulujem šťastnému lovcovi!               Hl. Hospodár Ľ.Lauš


Bebrava 39 cm opäť jeden z posledných


Pozvánka na členskú schôdzu

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu pozýva svojich členov na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13.9.2020 so začiatkom o 9.00 hod.v dolnej sále MsKS ul.J.Matušku č.19 (sídlisko Sever). Prezentácia začína o 8.00 hod.

Program :
 • Otvorenie
 • Voľba pracovného predsedníctva a komisií
 • Správa mandátovej komisie
 • Schválenie programu ČS
 • Správa kontrolnej komisie, plnenie uznesenia a plánu hlavných úloh 2019
 • Správa o činnosti výboru MO SRZ
 • Správa o finančnom hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu 2020
 • Správa o plnení plánu zarybnenia 2019 a plán zarybnenia 2020
 • Správa disciplinárnej komisie
 • Plán hlavných úloh na rok 2020
 • Diskusia
 • Záver


OZNAM O ZRUŠENÍ ZÁKAZU
Na základe Zákona o rybárstve  a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR z 29.novembra 2018  účinnej od 1.januára 2019 podľa § 6 bod 2 písmeno l) vzhľadom na zrealizovanie opravy SVP v Topolčanoch v telese hrádze ,čiastočného vzostupu vodnej hladiny na VN Brezolupy a vhodných klimatických podmienok odvolávam zákaz kŕmenia a vnadenia z 4.6.2020 v plnom rozsahu  od dňa 1.9.2020.
Všetkým rybárom, ktorí toto opatrenie rešpektovali sa chcem znova poďakovať. Želám veľa pekných úlovkov a zážitkov pri vode.

Ľubomir Lauš
Hl. Hospodár MOSRZ BN

 
 
 


 

VN Brezolupy 97 cm 12 kg. Pustený späť.
 

Ďakujeme zodpovedným rybárom!
 

Zubáč 70 cm VN Prusy po rýchlom zdokumentovaní pustený späť- dodržiavanie vyhlášky v praxi. 
Kapor 71 cm, VN Prusy - ryba vrátená vode