Hlavná stránka

 

Žiadosť o pomoc nášmu členovi

Strata prútov.

V sobotu ráno 24.7.2021 som na VN Halačovce
pravdepodobne zo strechy auta stratil
dva dvojdielne rybárske prúty Delphin Impala 3m
 s navijákmi v púzdre.
Nálezcovi ponúkam odmenu!
Kontakt : 0905 201 793

Riešenie neporiadku na VN Prusy

Neporiadok na VN Prusy


Vážení členovia a rybárska verejnosť! S priebehom horúcich dní,  ako aj po minulé roky sa začala letná sezóna aj pre ľudí,ktorí  sa chodia na VN Prusy rekreovať.

 Stým je spojený aj neporiadok, ktorý nám títo neprispôsobiví občania zanechávajú na brehoch vodnej nádrže a neraz aj vo vode.


MO SRZ Bánovce oslovilo aj ORPZ v Bánovciach a v súčinnosti budú prebiehať pravidelné kontroly hliadok
zam
erané na páchanie environmentálnej kriminality do ktorej spadá aj zanechávanie neporiadku po opekačkách, grilovačkách  a vytváranie doslova skládok odpadu po ľuďoch, ktorí na VN trávia voľný čas. Prosíme všetkých členov aj nečlenov, aby boli obozretní a nebáli sa nahlasovať páchanie takejto činnosti priamo na linke 158, prípadne Hlavnému hospodárovi. Len spoločne sa môžeme zaslúžiť o čistotu brehov a prírody v okolí vody. 

 Ďakujeme!

                                                  Výbor MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Ukončený výdaj povolení

Výdaj povolení a prijímanie nových členov na rok 2021 je ukončený! Predaj hosťovacích povolení podľa informácii v menu.

Krásne úlovky VN Brezolupy a VN Prusy

Ďakujeme za príkladnú starostlivosť o úlovky a dodržiavanie  K70

Kapor 85 cm 13,5kg VN Prusy


Kapor VN Prusy 80cm 8,8kg

90CM VN Brezolupy

70cm 5,9kg VN Prusy
 

 
83cm 7,5kg VN Prusy
80 cm 12,5kg VN Prusy


87cm 12,5kg VN Prusy