Hlavná stránka

 

Vitajte na stránke miestnej organizácie SRZ Bánovce nad Bebravou


Oznam - brigáda!
Vážení rybári - brigádnici!
Na základe uvoľnenia opatrení vlády SR a hl. hygienika,
sa budú konať brigády nasledovne:
dňa 30.5.2020 o 7:30h brigáda VN Prusy,
       31.5.2020 o 7:30h brigáda VN Halačovce.
Brigádnici, ktorí si prinesú vlastný krovinorez budú mať odpracovaný dvojnásobok počtu brigádnických hodín (10).
Poprosím o dodržanie platných nariadení hlavného hygienika. Žiadame, aby všetci využili tieto termíny  a prispeli tak k príprave VN k zahájeniu rybárskej sezóny.
HL.HOSPODÁR A VÝBOR MO SRZ Bánovce


Výber poplatkov a výdaj povolení

Výber poplatkov a výdaj povolení bude prebiehať každú sobotu v mesiaci MÁJ od 9:00-11:00h,
v mesiaci JÚN od 9:00-10:00h v rybárskom dome.

Priebeh vybavovania povolení je nasledovný:
V sobotu prebieha výber poplatkov a dokladov, nasledujúcu sobotu sa vydávajú hotové a zároveň sa vyberajú poplatky a doklady na ďalšie spracovanie. Postupujte podľa inštrukcií v rámci krízového režimu!
Členský poplatok je potrebné uhradiť do konca Júna 2020!
Povolenia sa nedajú vybaviť na počkanie!
Prosíme o rešpektovanie opatrení!!!
Pracujeme v provizórnom krízovom režime!!!
Zmena vo výdaji povolení vyhradená!!!
Sledujte nástenky a web www.srzbanovce.sk
Na vybavenie povolenia používajte minimálne obálku formátu  A5! Do menších sa vybavené doklady nezmestia! Je jedno či je obálka použitá alebo vyrobená. Menšie obálky ako formát A5 nebudú prevzaté na vybavenie!

Deti do 15 rokov majú nové členské preukazy! K vybaveniu povolenia je nutná fotografia patričného formátu 3x4cm!!!  Bez novej fotografie nebude povolenie vybavené!
 

Opatrenia pri výdaji povolení!!!

Výbor MO SRZ Bánovce nad Bebr. Oznamuje svojim členom, že predaj povolení na rok 2020 je obnovený v ,,provizórnej“ forme. Poverený člen výboru bude za prísnych hygienických podmienok v stanovenom termíne a čase v kancelárii MO SRZ preberať od žiadateľov otvorenú obálku , na ktorej bude uvedené meno, finančná čiastka, tel. kontakt a vo vnútri bude :
- členský preukaz
- potvrdenie o odovzdaní záznamu o úlovkoch
- zoznam požadovaných povoleniek
- finančná hotovosť za jednotlivé položky ako je uvedené v cenníku zverejnenom na stránke MO SRZ
Žiadame členov, aby finančná čiastka, ktorú predložia, obsahovala aj prípadný poplatok za neodpracované brigádnické hodiny.
Pri odovzdaní obálky dostane člen potvrdenie s uvedením finančnej čiastky.
Ak bude finančná čiastka nedostačujúca, povolenka bude vybavená až po jej dorovnaní.
Preto odporúčame dať do obálky vyššiu čiastku a rozdiel Vám bude vrátený pri preberaní povolení. Cenník poplatkov klikni sem!
Vybavené povolenky si členovia môžu vyzdvihnúť podľa uvedeného rozpisu.
Odporúčame, informovať sa pred tým telefonicky na dole uvedených číslach.
Žiadame Vás v tejto náročnej situácii o trpezlivosť a pochopenie a veríme, že spoločnými silami splníme Vaše požiadavky aj pri tomto improvizovanom systéme predaja.
KONTAKTNÉ ÚDAJE : p. Jurkovič   0911 760 856
                                       p. Laurinec   0918 487 182
                                    Ing. Makýš       0917 919 660
Výbor MO SRZ Bánovce n.Bebr.


Upozorňujeme našich členov, že lov na našich  stojatých kaprových vodách začína až
1.Júna 2020!

VN Brezolupy 97 cm 12 kg. Pustený späť. Ďakujeme zodpovedným rybárom!Zubáč 70 cm VN Prusy po rýchlom zdokumentovaní pustený späť- dodržiavanie vyhlášky v praxi.Kapor 71 cm, VN Prusy - ryba vrátená vode