Hlavná stránka

 

Výdaj povolení

Výdaj hotových povolení a zber obálok na vybavenie.
 
Posledné termíny!!!
Upozorňujeme členov, ktorí majú záujem o vybavenie povolenia, že posledné termíny na vybavenie sú :

15.5.,22.5. a 29.5.2021
od 9:00-10:00h

cez výdajné okienko na rybárskom dome.
 

Riaďte sa podľa pokynov k vybaveniu povolenia!
Prosíme o dodržiavanie aktuálnych pandemických opatrení!
Dodržujte odstup-rúško-rukavice prípadne dezinfekcia!
Kto nebude rešpektovať opatrenia a pokyny k vybaveniu povolenia nebude obálka na vybavenie povolenia prevzatá!
Zmena termínu vyhradená!!!
Výbor MO

Inštrukcie k vybaveniu povolenia v rybárskom dome cez okno!

Prosíme dôkladne prečítať, kto nebude postupovať podľa pokynov nebude mu povolenie vydané!
Zobraziť celý článok 

Násada Pp2+350kg Pd2+ 750kg

Vážení pstruhári!
Prihováram sa Vám touto cestou opäť ako každý rok.
Zarybnili sme Vám s výborom a hospodármi naše pstruhové revíry.
Chcem Vás poprosiť o profesionálny prístup k podmierečným pstruhom potočným, aby ste manipulovali s nimi s úctou, láskou a nemali ich za ,,laušovky" , nakoľko už na budúcu jeseň pôjdu tí, ktorí prežijú Váš rybársky tlak a tlak predátorov k treniu.
Prosím Vás pomôžte svojim prístupom k dodržiavaniu Vyhlášky, v lovnej miere Pp a počtu ulovených kusov k celkovej obnove genofondu v Radiši a Bebrave. Taktiež nezabúdajte na stále chudobnú evidenciu prvých dní pstruhovej sezóny a neskĺzajte k tradičnej mäsiarine v polockdownovom syndróme- po mne potopa.
Mať pstruhový lístok v MO SRZ nie je samozrejmosť, ale výsada.
Ďakujem všetkým za pochopenie.       

                                                                          Hl. hospodár Ľ. Lauš

Násada Pp2+350kg Pd2+ 750kg

Násada Pp2+350kg Pd2+ 750kg

Pár záberov z histórie ...

Ďakujeme nášmu rybárovi M.N. za poskytnutie. Kvalita vzhľadom na vek nie je exceletná, ale netreba zabúdať ale spomínať !
Zobraziť celý článok