Hlavná stránka

 

Výdaj povolení

Výdaj hotových povolení a zber obálok na vybavenie.
Najbližší termín na výdaj hotových povolení a zber obálok na vybavenie bude prebiehať v sobotu
10.4.2021 od 9:00 do 10:00h.
cez výdajné okienko na rybárskom dome.

 
Riaďte sa podľa pokynov k vybaveniu povolenia!
Prosíme o dodržiavanie aktuálnych pandemických opatrení!
Dodržujte odstup-rúško-rukavice prípadne dezinfekcia!
Kto nebude rešpektovať opatrenia a pokyny k vybaveniu povolenia nebude obálka na vybavenie povolenia prevzatá!
Zmena termínu vyhradená!!!
Výbor MO

Inštrukcie k vybaveniu povolenia v rybárskom dome cez okno!

Prosíme dôkladne prečítať, kto nebude postupovať podľa pokynov nebude mu povolenie vydané!

Každý záujemca o povolenie predloží v nezalepenej obálke
formátu A5 
 
 nasledovné veci:


1. Členský preukaz a zoznam požadovaných povolení t.j. kaprové, pstruhové resp. miestne a zväzové. Na zoznam je potrebné uviesť aj telefón.
2.Hotovosť:  podľa cenníka( cenník tu) pre členov MO SRZ na rok 2021  príslušnú vypočítanú sumu za požadované povolenky, ktorá bude obsahovať aj manipulačný poplatok a členské podľa veku, ako aj čiastku za neodpracované brigádnicke hodiny.
Všetky doklady, ako aj hotovosť budeme vyberať cez okno na rybárskom dome!!!


Každý záujemca o povolenku musí mať v termíne odovzdaný správne vyplnený záznam o úlovkoch, v opačnom prípade mu nebude povolenie vydané!!! 

 Zobraziť celý článok 

Pár záberov z histórie ...

Ďakujeme nášmu rybárovi M.N. za poskytnutie. Kvalita vzhľadom na vek nie je exceletná, ale netreba zabúdať ale spomínať !
Zobraziť celý článok