Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies) a cookies tretích strán pre vložené Youtube videá a vložené Google mapy.
 
 

Brigádnicka činnosť v roku 2024

Usmernenie k individuálnej brigádnickej činnosti na rok 2024.
1.Brigádnická činnosť VN prusy

Popis výkonu prác VN Prusy :
Sektor č. 1-5 - pokosenie brehu lovných miest
 - odstránenie náletových drevín do 5cm, zber  príp. odpadkov
- upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
Sektor č. 6-7 - upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám), kladenie hniezd pre Zubáča
 - odstránenie konárov ,porastu zasahujúceho do cesty náletových drevín....
Sektor č. 8-9   - pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Sektor č.10-11- pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Prusy L. Bulíkovi s určením sektora.
  Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2024 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu pracovnej činnosti a času prebratia sektora.

Zrealizované práce, poskytnutie príp. náradia k činnosti preberá a eviduje  Hospodár VN Prusy p. Ľ. Bulík. č.t. 0918 196 414

2. Brigádnicka činnosť VN Brezolupy
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Brezolupy p. Klemanovi, určením sektora  Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2024 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce preberá a eviduje Hospodár
VN Brezolupy p. Kleman Vladimír  č.t. 0904 410 490


3. Brigádnicka činnosť VN Haláčovce
Brigádnickú činnosť je možné vykonávať v daných mesiacoch nasledovne: 
Február-Marec-Apríl- úprava brehov na VN a zber odpadkov.
Máj- kosenie trávy na VN
September-Október- úprava brehov na VN a zber odpadkov
Brigády nemajú určené presné termíny a budú vykonávané po individuálnej dohode s hospodárom.V prípade záujmu o vykonanie brigády je nutné sa nahlásiť minimálne dva dni vopred! Brigáda nebude zapísaná tým, ktorí sa vopred nenahlásia hospodárovi!
Brigádnici, ktorí sa zúčastňujú brigád musia byť na tieto brigády náležite oblečení a pripravení ( pracovná obuv alebo čižmy, ochranné pomôcky, pracovné náradie)
Zrealizovanú brigádnickú činnosť eviduje: 
Hospodár VN Haláčovce p. Fodora Jozef č.t. 0949 857 7254. Brigádnicka činnosť chovné pstruhové vody MO
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi p. Ing. Trančíkovi  s určením sektora a typu činnosti v chovných pstruhových vodách MO Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 19.3-30.11.2024   v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora. Zrealizované práce  preberá a eviduje
Hospodár tečúcich vôd Ing. Trančík  Martin č.t. 0948 698 242

Upozornenie:                                                          
Individuálna brigádnická činnosť členov MOSRZ  na VN Brezolupy, VN Haláčovce, VN Nedašovce, Chovné pstruhove potoky je ročne limitovaná počtom členov, rozsahom potrieb hospodárov, veľkosti VN a druhu prác, preto si MO SRZ Bánovce nad Bebravou vyhradzuje právo ročne individuálnu brigádnickú činnosť koordinovať a usmerňovať podľa potrieb a dôležitosti tejto činnosti s prihliadaním na vodný stav a poveternostné podmienky v danom čase roka 2024. Brigádnické hodiny si v pstruhových vodách môže odpracovať aj držiteľ kaprovej povolenky.
Zmysle platných Stanov  SRZ z novembra 2018  § 6 ods. 2 písmeno e.) sa zo dňa 13.9.2020 na členskej schôdzi MOSRZ v Bánovciach n B. stanovil a schválil rozsah a sadzba brigádnickej hodiny:
Cena neodpracovanej brigádnickej hodiny od roku 2021 činí 5.-€
Držitelia Kaprovej a Zväzovej povolenky v počte 10 hodín/rok.
Držitelia Kaprovej a pstruhovej povolenky v počte 10+5 hodín/rok, Sólo pstruhová 10h/rok.
Brigádnickú  povinnosť nemajú fyzické osoby od 3-17 rokov, ženy, členovia od 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.
Hl. Hospodár a Výbor MO SRZ