Meranie potok Hydina a VN Brezolupy

Dna 3.7.2019 bolo prevedené meranie prítoku potoka Hydina a VN Brezolupy