Príprava Nedašoviec 6.10.2019

Ďakujem chlapcom z Ostratíc !