Vysádzanie PP. ,,Jesienok,,

Dňa 28.8.2020 prebehlo v potoku Radiša a rieke Bebrava vysádzanie
cca 10 tisíc ks Pp1 tzv.,, Jesienok,,
Ďakujem výboru a všetkým účastníkom na brigáde! Pstruhové vody znova ožili.