Pár pstruhových úlovkov 2020

Ďakujem p.MB za príkladne vrátené generačné pstruhy potočné spät vodám.