Objednávka povoleniek
Násada kapor K3 7500kg VN Prusy október 2021
Násada VN Prusy K3 Jeseň 2020

Brigádnicka činnosť v roku 2021


 
Popis výkonu prác VN Prusy :
Sektor č. 1-5 - pokosenie brehu lovných miest
          - odstránenie náletových drevín do 5cm, zber  príp. odpadkov
           - upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
Sektor č. 6-7 - upravenie cesty s materiálom (zasyp drenáž jám)
                        - odstránenie konárov ,porastu zasahujúceho do cesty náletových drevín
Sektor č. 8-9   - pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Sektor č.10-11- pokosenie brehu lovných miest, zber  príp. odpadkov
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Prusy L. Bulíkovi
č.t. 0918 196 414 s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu pracovnej činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce, poskytnutie príp. náradia k činnosti preberá a eviduje Hospodár VN Prusy p. Ľ. Bulík.
 
2. Brigádnicka činnosť VN Brezolupy
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Brezolupy p. Čanigovi č.t. 0908 716 523 s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce  preberá a eviduje Hospodár VN Brezolupy p. Čaniga
3. Brigádnicka činnosť VN Haláčovce
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi VN Halačovce p. Petrejemu č.t.0948 650 820 s určením sektora  s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19. Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora.
Zrealizované práce  preberá a eviduje Hospodár VN Haláčovce p. Petreje.
4. Brigádnicka činnosť chovné pstruhové vody MO
Práce a individuálnu účasť treba nahlásiť Hospodárovi p. Ing. Trančíkovi
č.t. 0948 698 242 s určením sektora a typu činnosti v chovných pstruhových vodách MO s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19.Možnosť vykonať  brigádu v termíne od 20.3-30.11.2021 v individuálnu hodinu určenú brigádnikom po dohode s hospodárom rešpektovaním jeho podmienok  pokynov k druhu činnosti a času prebratia sektora. Zrealizované práce  preberá a eviduje Hospodár Tečúcich vôd Ing. Trančík

Poznámka:
Individuálna brigádnická činnosť členov MOSRZ  na VN Brezolupy, VN Haláčovce, VN Nedašovce, Chovné pstruhové potoky je ročne limitovaná počtom členov, rozsahom potrieb hospodárov , veľkosti VN a druhu prác, preto si MO SRZ Bánovce n Bebravou vyhradzuje právo ročne individuálnu brigádnickú činnosť koordinovať a usmerňovať podľa potrieb a dôležitosti tejto činnosti s prihliadaním na vodný stav a poveternostné podmienky s dodržaním  aktuálnych pandemických opatrení COVID-19 v danom čase roka 2021.
Zmysle platných Stanov  SRZ z novembra 2018  § 6 ods. 2 písmeno e.) sa zo dňa 13.9.2020 na členskej schôdzi MOSRZ v Bánovciach n B. stanovil a schválil rozsah a sadzba brigádnickej hodiny:
Cena neodpracovanej brigádnickej hodiny od roku 2021 činí 5.-€
Držiteľov Kaprovej a Zväzovej povolenky v počte 10 hodín/rok.
Držiteľ Kaprovej + pstruhovej povolenky v počte 15 hodín/rok.
Držiteľ pstruhovej - sólo povolenky v počte10 hodín/rok.


Brigádnickú  povinnosť nemajú fyzické osoby od 3-17 rokov, ženy, členovia od 63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.                                                 
                                                                                 Výbor a hlavný hospodár MOSRZ                                                                                                                     
    Bánovce nad Bebravou
Súbor Dátum zverejnenia Veľkosť
Brigádnická činnosť 2021 12.2.2021 1623 kB