Úprava cesty VN Halačovce 2021

Poďakovanie P.T. za efektívnu brigádu na VN Halačovce