Opätovný sponzoring - pečivo pre Nedašovce Jún 2021

Ďakujeme za opätoný sponzoring pečiva pre chovný rybník Nedašovce