Hlavný hospodár MO SRZ

 

Násada VN Prusy Amur 3r. Šťuka 1r. Október 2020

Násada - Šťuka 1 roč. a kapor VN Brezolupy Jeseň 2020

Pár pstruhových úlovkov 2020

Ďakujem p.MB za príkladne vrátené generačné pstruhy potočné spät vodám.


VN Prusy 90cm 12kg 6.10.2020

Ďakujem Jurajovi za príkladný prístup ku krásnym úlovkom sezóny 2020.


HL.Hospodár Ľ.Lauš

Veľká voda Radiša október 2020

Násada kapor VN Halačovce jeseň 2020

Násada K3 VN Prusy jeseň 2020

Vysádzanie PP. ,,Jesienok,,

Dňa 28.8.2020 prebehlo v potoku Radiša a rieke Bebrava vysádzanie
cca 10 tisíc ks Pp1 tzv.,, Jesienok,,
Ďakujem výboru a všetkým účastníkom na brigáde! Pstruhové vody znova ožili.

Kapor z miestnej vody

Ďakujem, že ryba šla späť a gratulujem ku krásnemu úlovku!

Zobraziť celý článok 

Ichtiologický prieskum zameraný na výskyt čereble pestrej na Slovensku